Шацька селищна територіальна громада

Офіційний сайт

Служба у справах дітей

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ШАЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ІНФОРМУЄ

Документи, які подаються до служби у справах дітей при встановленні опіки (піклування)

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають встановити опіку/піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, здійснює служба у справах дітей за місцем проживання таких громадян. Особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані пройти за направленням служби у справах дітей курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком родичів дитини) в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Після проходження навчання та отриманням відповідних рекомендацій, потенційний опікун/піклувальних звертається до служби з заявою.

1. Заява опікуна;

2. Заява неповнолітнього;

3. Копія свідоцтва про народження та паспорту з 16 р. (дитини, яка потребує опіки)

4. Документи, що підтверджують статус дитини (свідоцтво про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьків, визнання особи померлою, засудження батьків та інше);

5. Висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, що потребує опіки (бланк надають в службі);

6. Довідка про несудимість особи, яка встановлює опіку/піклування.

7. Копія паспорта опікуна;

8. Копія свідоцтва про шлюб (подружжя);

9. Довідка про стан здоров’я опікуна (бланк надають в службі);

10.Довідка про склад сім’ї за місцем проживання опікуна;

11.Довідка про прибутки опікуна за останні 6 місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

12.Письмові згоди дорослих членів сім’ї на встановлення опіки.

13.Довідка від нарколога, психіатра та фтизіатра, для осіб, які проживають разом з опікуном;

14.Довідка з навчального або дошкільного закладу на дитину.

15. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

18. Фотографії дитини розміром 9х13 (2 шт.);

19.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера дитини (при наявності);

Комісія з питань захисту прав дитини

Комісія з питань захисту прав дитини діє при виконавчому комітеті Шацької селищної ради. Головою комісії є селищний голова. Обов’язок по підготовці та проведення комісії покладається на службу у справах дітей селищної ради, яка перевіряє надані документи та формує план проведення комісії. Документи та заяви приймаються за адресою смт Шацьк, вул..50р. Перемоги, 1б, кабінет 21. Комісія розглядає питання:

 •  індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 •  надає дозвіл на продаж, дарування, обмін квартири, їх часток, що належать малолітнім та неповнолітнім дітям, їх перереєстрацію, дарування, продаж, квартири (часток) дорослим, де зареєстровані малолітні та неповнолітні діти;
 •  вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
 •  усунення перешкод у спілкуванні з дитиною;
 •  вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
 •  участь одного із батьків у вихованні дитини;
 • встановлення та припинення опіки, піклування;
 • реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;
 • доцільність позбавлення та поновлення батьківських прав;
 •  надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки;
 •  побачення з дитиною матері, батька які позбавлені батьківських прав;
 •  визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини;
 •  реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі за поданням служби;
 •  підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
 •  доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 •  надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
 •  надання статусу дитині, яка постраждала від торгівлі людьми.

Перелік документів, які необхідно подати для встановлення регламенту побачень з дитиною:

1. Заява (де вказано бажані дні, години та місце проживання батьків);

2. Копія паспорта заявника;

3. Характеристика з місця роботи, заробітна плата;

4. Інформація про сплату аліментів або іншої допомоги дитині;

5. Довідка з місця реєстрації проживання;

6.Свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення суду (копія);
7. Свідоцтво про народження дитини (копія);

8. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання (складають спеціалісти служби);

9. Додаткові документи, які можуть долучатись до заяви ( з навчального або дошкільного закладу, лікувальної установи, гуртків).

При вирішенні даного питання комісією буде враховуватись: відповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з батьків, вік дитини, стан здоров’я дитини, стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами, інші обставини, що мають істотне значення.

Перелік документів, які необхідно подати для визначення місця проживання дитини:

1. Заява;

2. Копія паспорта заявника (ів);

3. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини та з місця, де дитина буде зареєстрована;

4. Довідка про доходи (заробітна плата, пенсія, земельний пай, депозитні рахунки та інше);

5. Характеристика з місця роботи та проживання заявника;

6. Довідка про сплату аліментів (при наявності);

7. Свідоцтво про одруження/ розірвання шлюбу (копія);

8. Свідоцтво про народження дитини (копія);

9. Довідка з місця навчання дитини;

10. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання, де дитина буде зареєстрована( при необхідності складає відповідна ССД або заклад);

11. Документ, який підтверджує право власності на житло або його оренду з місця реєстрації дитини та з місця, де дитина буде зареєстрована (копія);

12. Характеристику на дитину з місця навчання, виховання дитини, де відобразити прихильність дитини до батьків та їх роль у житті дитини (за потребою);

13. Згода власника житла на проживання дитини та батьків, його паспорт (копія);

14. Оцінки потреб сім’ї обох батьків (за потребою складає відділ соціальних служб територіального центру надання соціальних послуг Шацької селищної ради). Батьки можуть надати і інші документи (довідку з лікарні про стан здоров’я дитини, документи з гуртків, секцій, свідчення інших осіб про виконання батьками своїх обов’язків).

Перелік документів, які необхідно подати для зміни прізвища

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.

1. Заява одного з батьків (де зазначити причини зміни прізвища, імені).

2. Копія паспорта матері, батька.

3. Довідка з місця реєстрації проживання .

4.Свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу (копія).
5. Свідоцтво про народження дитини (копія).У разі зміни прізвища дитині необхідно дотримуватися законів про повагу до дитини і при досягненні дитиною визначеного віку необхідна згода цієї дитини на зміну прізвища. Без згоди дитини прізвище її можна змінити до семи років.

6. Згода дитини на зміну прізвища (після 7 років).

Перелік документів, які потрібно надати для здійснення правочинів щодо рухомого або нерухомого майна.

Відповідно до ст.ст.32, 67, 71 Цивільного, ст.ст.171, 173, 176, 177, 178 Сімейного Кодексів України, Законів України «Про охорону дитинства» ст.17, 18 та «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей» для здійснення будь-яких правочинів стосовно майнових прав дітей потрібна попередня згода органу опіки та піклування. Для розгляду на засіданні комісії заяви з того чи іншого питання заявник надає такі документи у разі:

Надання дозволу на відчуження акцій

1. Копія сертифікатів акцій, що відчужуються.

2. Копія Свідоцтво про народження дитини.

3. Свідоцтва про одруження (розлучення, смерть батьків, довідка РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини).

4. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.

5. Паспорти, реєстраційний номер облікової картки платника податків ( далі РНОКПП) батьків та дітей.

6. Заявникам необхідно визначитись про порядок використання виручених від продажу коштів в інтересах дитини та надати відповідні пропозиції.

Надання дозволу на укладення угод неповнолітніми, від імені малолітніх щодо відчуження майна (нежитлових приміщень, земельних ділянок, автомобілів тощо), власником (співвласником) якого вони є:

1. Свідоцтво на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, що відчужується; витяг з державного реєстру нерухомості (копія).

2. Технічний паспорт цієї ж квартири/будинку (копія).

3. Заяви кожного з батьків та власників житла.

4. Свідоцтво про народження дитини та паспорт з 14 років (копія).

5. Заява дитини, якщо їй виповнилось 14 років

6. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідки з органів РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини ( у випадку якщо батько записаний по ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

7. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.

8. Копія технічного паспорту житла, яке батьки зобов’язуються придбати (будинок повинен бути зданий в експлуатацію).

9. Копія свідоцтва на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, яке батьки зобов’язуються придбати; витяг з державного реєстру нерухомості.

10. Паспорти, РНОКПП* батьків та дітей.

* реєстраційний номер облікової картки платника податків

Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу (дарування, міни) житла, право користування (власності) яким мають діти

1. Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на житло, право користування/власності, яким має дитина, витяг з державного реєстру нерухомості.

2. Технічний паспорт цієї ж квартири /будинку (копія).

3. Свідоцтво про народження дитини, паспорт з 14 років (копія).

4. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка органу РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини ( у випадку якщо батько записаний по ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

5.Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.

6. Заява осіб, які мають бажання укласти такий договір.

7. Паспорти, РНОКПП* батьків та дітей.

* реєстраційний номер облікової картки платника податків

Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно

1. Свідоцтво про право власності (договору міни, купівлі-продажу, дарування) на житло (майно) на яке переходить право власності (копія).

2. Технічна документація на дане майно (копія).

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Акт обстеження житлово-побутових умов житла щодо якого буде укладатись даний договір (за необхідності складає служба у справах дітей).

5. Документ щодо вартісної оцінки нерухомого майна, на яке переходить право власності дитини.

6. Свідоцтво про розлучення батьків, рішення суду (копія)

7. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.

8. Паспорти, РНОКПП* батьків та дітей.

9. Інформація щодо заборгованості по сплаті аліментних платежів (при наявності).

* реєстраційний номер облікової картки платника податків

Надання дозволу на укладення угоди неповнолітніми або від імені малолітніх щодо розподілу спадкового майна:

1. Свідоцтво про народження дитини, паспорт з 14 років (копія).

2. Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації дитини.

3. Інформація органів нотаріату про розмір спадкового майна (копія завірена нотаріусом).

4. Технічна документація на дане майно та документи на власність (копія).

5. Інформація про відсутність заборгованості/арешту на це майно.

6. Документи щодо вартісної оцінки майна.

7. Копія свідоцтва про право власності (договору міни, купівлі, дарування) на спадкове майно.

8. Копії паспортів та РНОКПП* батьків і дітей.

* реєстраційний номер облікової картки платника податків

Надання дозволу на відчуження житла право користування, яким має дитина та перереєстрація за місцем набутої батьками власності:

1. Свідоцтво на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, що відчужується; витяг з державного реєстру нерухомості.

2. Технічний паспорт цієї ж квартири (будинку).

3. Свідоцтво про народження дитини, паспорт дитини з 14 років (копія).

4. Копія свідоцтва про одруження, розлучення, смерть батьків, довідка з органів РАЦСу про підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини ( у випадку якщо батько записаний по ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

5. Довідка про склад сім’ї та займану житлову площу з місця реєстрації дитини.

6. Копія технічного паспорту житла, яке батьки зобов’язуються придбати (будинок повинен бути зданий в експлуатацію).

7. Копія свідоцтво на право власності (договір міни, купівлі-продажу, дарування) на житло, яке батьки зобов’язуються придбати; витяг з державного реєстру нерухомості.

8. Паспорти, РНОКПП* батьків (копія)

* реєстраційний номер облікової картки платника податків

Копії зазначених документів обов’язково подаються разом з їх оригіналами. У разі відсутності оригіналів документів подаються їх нотаріально засвідчені копії. Довідки, які додаються до заяви, дійсні впродовж 3-х місяців з дня їх видачі. При виїзді сім’ї до іншої держави додаються копії віз держави, яка дозволяє в’їзд сім’ї на постійне місце проживання, тощо. Термін дії дозволу 3 місяця з дня прийняття рішення виконавчого комітету селищної  ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь