Шацька селищна територіальна громада

Офіційний сайт

Паспорти бюджетних програм

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік

0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0117693 Інші заходи, повязані з економічною діяльністю

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0113192 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0113210 Організація та проведення громадських робіт

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0116084 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

0117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності

0117310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0117351 Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

0117630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету


Розпорядження № 152 від 31 травня 2023 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

0117462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Розпорядження № 79 від 15 березня 2023 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм на  2023 рік"

Розпорядження №72 від 15 березня 2023 року "Про втрату чинності паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

0117310 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0116071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0113210 Організація та проведення громадських робіт

0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

0117351 Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

0117693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства

0117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності

Розпорядження № 37 від 06 лютого 2023 року "Про затвердженя звітів по паспортах бюджетних програм на 2022 рік"

0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0117693 Інші заходи, повязані з економічною діяльністю

0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117413 Інші заходи у сфері автотранспорту

0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0117351 Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0117310 Будівництво обєктів житлово-комунального господарства

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

0117110 Реалізація програм у галузі сільського господарства

0116084 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0113210 Організація та проведення громадських робіт

0113192 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0113112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0118130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

 

Розпорядження №33-р від 06 лютого 2023 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0113192 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0116084 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

0117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності

0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь