Шацька селищна територіальна громада

Офіційний сайт

Паспорти бюджетних програм

0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Наказ від 25.03.2022 № 14-од Про втрату чинності паспортів бюджетних програм на 2022 рік.

Наказ від 25.03.2022 № 15-од Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік.

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек (1)

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

1015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (1).

Наказ від 03.03.2022 № 13-од «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

Наказ від 03.03.2022 № 12-од  «Про втрату чинності паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

1010160 Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (1)

1017324 Будівництво установ та закладів культури

1015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1011060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1010160 Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Розпорядження № 54-р від 01 березня 2022 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0117413 Інші заходи у сфері автотранспорту

0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

00118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

0117351 Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0117310 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0117413 Інші заходи у сфері автотранспорту

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Розпорядження № 53-р від 01 березня 2022 року "Про втрату чинності паспортів бюджетних програм  на 2022 рік"

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0113192 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0116030 Організація благоустрою населених пунктів

0116084 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства

0117310 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства

0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0117413 Інші заходи у сфері автотранспорту

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0117610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпекиНаказ №4-од від 20 січня 2022 року «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах ТГ

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1015061 Забезпечення діяльності місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Наказ №6-од від 24 січня 2022 року "Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2021 рік"

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах ТГ

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1017370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1015061 Забезпечення діяльності місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.Наказ № 16 від 27 січня 2022 року «Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2021 рік»

КПКВКМБ 06110160 «Керівництво i управління у відповідній сфері у містах (місті Киеві), селищах, селах, територіальних громадах»

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»

КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступной загальної середньої освіти «Нова українська школа»

КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступной загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

КІІКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державмого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцісю з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

КПКВКМБ 0613112 «Заходи державної політики з питань дітей та ïx соціального захисту»

КПКВКМБ 0613131 заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

КПКВКМБ 0б150З1«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

КПКВКМБ 0615061 «Забезпечемня діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населения «Спорт для всіх» та проведения фізкультурно-масових заходів серед населения регіону»

КПКВКМБ 0617321 «Будівництво-1 освітніх установ та закладів»

КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

КПКВКМБ 0617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь